Våra odlare har åtagit sig att använda jordbruksmetoder som tar hänsyn till den ekologiska balansen för att minska sin miljöpåverkan.

Betydelsen
av att hålla uppsikt

Varje dag ser odlarna till att det alltid råder balans i fruktodlingarna genom att hålla uppsikt och använda verktyg för att övervaka väderrelaterade risker, skadedjursangrepp och uppkomsten av sjukdomar.

Fokus
på biologisk mångfald

Tack vare att det får växa gräs mellan raderna i äppelodlingarna, att det finns obrukade arealer, att odlarna planterar häckar eller sätter upp vindskydd, skapar de gynnsamma förutsättningar för att nyttodjuren ska trivas.

Detsamma gäller för jorden!

Visste du att …? Jorden också är full av liv och bidrar till fruktens kvalitet.

Genom att främja gräs, blommor och därmed de levande organismerna i jorden, tillför vi näring till jorden på ett naturligt sätt och kan minska användningen av gödningsmedel.

Främja
naturliga lösningar

För att skydda fruktodlingarna föredrar odlarna naturliga tekniker:

Skadedjursbekämpning med hjälp av feromoner för att undvika att de förökar sig.

Användning av lera för att förhindra att äpplena bränns av solen.

Nät för att skydda mot skadedjur och dåligt väder.

Alla andra ingrepp med hjälp av ekologiska eller syntetiska produkter reduceras så långt som möjligt.

Bee Pink®Läs Bee Pink®