Stimulere til innovasjon
for en mer bærekraftig produksjon

Pink Lab har fått i oppgave å støtte forskning og utvikling knyttet til en mer bærekraftig produksjon på følgende områder:

Beskyttelse av eplehagene
Kvaliteten på jordsmonnet
Bruk av vann
Kunstig intelligens