Utveckla bevarande jordbruksmetoder

Odlarna åtar sig att förbättra sin miljöpåverkan genom ansvarsfulla odlingsmetoder.

Odlingar under ständig uppsiktDaglig närvaro i odlingarna och användning av ett riskbedömningsprogram för sjukdomar.
Bevara den biologiska mångfalden och naturliga balansenTack vare täckgrödor mellan raderna, naturliga gräsmarker, plantering av häckar eller placering av fågelholkar i odlingarna.
Prioritet för naturliga trädskyddslösningarAnvändning av naturliga rovdjur, biokontrollteknik och parningsstörning för att förhindra att skadedjur parar sig.
Alla andra ingrepp reduceras till ett minimum

Alla odlare ska vara certifierade 2021

För ansvarsfulla odlingar:

För ekologiska odlingar: