Främja sysselsättningen
i odlingsområdena

Pink Lady® satsar på att säkerställa en konstant tillväxt för sin bransch och därmed ge en långvarig positiv inverkan på odlingsområdena.

Förutom att Pink Lady® odlar äpplen av hög kvalitet stödjer de också arbetstillfällen och ger upphov till välstånd i sina etableringsområden i Europa.

9 280 varaktiga arbetstillfällen Sammanlagt, i Europa inom produktionskedjan för Pink Lady®.
3 910direkta arbetstillfällen
536 miljoner euroi skapat välstånd
97 miljoner euroi inköp

Fördelning av arbetstillfällen per område
inom produktionskedjan för Pink Lady®

Odling
Distribution
och försäljning
Lagring
och paketering
Plantskolor

Geografisk fördelning av arbetstillfällen
inom produktionskedjan för Pink Lady®

Geographical distribution of jobs in the Pink Lady® network in Europe
Frankrike
Val de Loire465
Sydöstra området1010
Sydvästra området800
Spanien
Katalonien195
Italien
Sydtyrolen860
Emilia-Romagna580
Källa: undersökningen UTOPIES 2017

* Direkta arbetstillfällen (medarbetare inom produktionskedjan), indirekta (arbetstillfällen inom leverantörskedjan) och inducerade (genom hushållens konsumtion och utgifterna för offentlig förvaltning i samband med löner och skatter).