Bevaring
af naturressourcerne

Pink Lady®’s pakkestationerne og producenterne er stærkt engageret i bæredygtig udvikling og arbejder for at bevare naturressourcerne ved indførelse af forskellige af følgende løsninger.

Energi er værdifuld

Opsætning af solcellepaneler på pakkestationernes tage.
Isolering af kølerummene.
Investeringer i energieffektivt udstyr.

Hver dråbe vand tæller

FUGTIGHEDBrug af fugtighedssonder samt vejrstationer for at tilpasse vandingen i plantagen.
KUNSTVANDINGVed drypvanding, mikro-oversprøjtning osv. i plantagen.
GENBRUGPakkestationerne bruger vand til at transportere æblerne uden stød under udvælgelsen. Dette vand filtreres for at kunne genbruges i et lukket kredsløb.