Κατάργηση των μη
ανακυκλώσιμων ή μη βιοδιασπώμενων πλαστικών μιας χρήσης

Σταδιακή εφαρμογή λύσεων μηδενικής χρήσης πλαστικού από την περίοδο 2021 και μετά.
Σκαφάκια από 100 % χαρτόνι.
Γενικευμένη χρήση μεμβρανών οικιακής κομποστοποίησης ή ανακυκλώσιμων.

Σκαφάκια από 100 % χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, από δάση αειφόρου διαχείρισης και 100 % ανακυκλώσιμα

Με κάλυμμα ή θήκη

Αυτί που κλείνει με αυτοκόλλητη ετικέτα

Αυτί που κλείνει με λωρίδα

Πλαστική μεμβράνη με πιστοποίηση οικιακής κομποστοποίησης

Συσκευασία φακέλου (flowpack) με πιστοποίηση οικιακής κομποστοποίησης ή ανακυκλώσιμη