Οι παραγωγοί των Pink Lady® δεσμεύονται συμβατικά με βάση τους χάρτες ολοκληρωμένης παραγωγής φρούτων. Αυτός ο τρόπος καλλιέργειας, φιλικός προς το περιβάλλον, συνδυάζει ταυτόχρονα πρακτικές συμβατικής καλλιέργειας με φυσικές λύσεις που χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία:

  • – Μόνιμη παρακολούθηση των οπωρώνων (με χρήση ενός λογισμικού παρακολούθησης των φυτειών, των αναγκών του εδάφους σε νερό και του κλίματος).
  • – Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών ισορροπιών χάρη στις εκτάσεις με χλόη, τους φράκτες από θάμνους και τις φωλιές μέσα στους οπωρώνες.
  • – Προτεραιότητα στις φυσικές λύσεις προστασίας των δέντρων (χρήση φυσικών θηρευτών, όπως οι πασχαλίτσες που καταπολεμούν τις αφίδες ή μέθοδοι συγχύσεως για να αποφευχθεί το ζευγάρωμα των επιβλαβών οργανισμών).
  • – Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, όπως η εφαρμογή συνθετικών προϊόντων, περιορίζεται στο ελάχιστο, και χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης.